การตั้งค่า Interface eth0 ให้เป็น full duplex ของ SUSE Linux

1187

ปัญหา
เนื่องจากมี servers มาติดตั้งใหม่ใน data center แล้วพบว่าเกิดอาการเมื่อมีการ access เข้าไปทำงานที่ server ที่ติดตั้ง SUSE Linux เอาใว้ ทำงานช้าบ้างไวบ้าง เป็นบางจังหวะ ที่สังเกตุง่ายๆคือการ transfer file ใช้งาน พวก sftp จะสะดุด  เป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือน ไม่สามารถเปิดให้ใช้งานได้ เพราะไม่เสถียรภาพพอ ถ้าให้ใช้งานมีหวังลูกค้าต่อว่าเป็นแน่
แนวทางแก้ไข
เนื่องจากเมือดูจาก network configuration แล้วจะพบว่า duplex ที่ตั้งค่าไว้ระหว่าง network switch กับ SUSE server ได้ค่าเป็น 1000 half duplex ผมเลยต้องใช้ command ของ Unix เข้าไปจัดการดังนี้

#vi /etc/sysconfig/network/scripts/settings-eth0
----
#!/bin/bash
ETHTOOL=`which ethtool`
if [ -x ${ETHTOOL} ]; then
    ${ETHTOOL} -s eth0 autoneg off speed 100 duplex full
else
    echo "Error: ethtool not found"
fi

 

Facebook Comments