การทำงานของแบตเตอรี่

ปัจจุบันการใช้งานรถมีมากขึ้นและส่วนหนึ่งของรถที่ขาดไม่ได้คือ แบตเตอรี่ เพราะมันจะทำหน้าที่หลักคือการสตาร์ตรถยนต์และคอยรักษาแรงดันให้คงที่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุ เป็นต้น

เมื่อใดก็ตามที่ไดร์ชาร์ต ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันเวลา ขอยกตัวอย่างการขับขี่ในตอนกลางคืน ซึ่งใช้ระบบไฟเยอะกว่าปกติ เพราะต้องจ่ายให้กับหลอดไฟฟ้าและไฟในตัวรถยนต์ มันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ ขณะเดียวกันถ้าไดร์ชาร์ตยังคงทำงานเก็บกระแสไฟฟ้าลง แบตเตอรี ในช่วงที่ไฟเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน ซึ่งก็จะถูกส่งกลับเข้าไปยังแหล่ง แบตเตอรี่ จนกว่าจะเต็ม การทำงานของ แบตเตอรี่ จะถูกจ่ายไฟออกอย่างเดียวก็เฉพาะตอนสตาร์ตเครื่องยนต์เท่านั้น เพื่อส่งกระแสไฟเข้าสู่มอเตอร์สตาร์ต เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว ไดร์ชาร์ตก็จะทำหน้าที่ประจุไฟเข้า แบตเตอรี่ อย่างต่อเนื่อง นั่นก็หมายความว่า กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายออกไป และ ถูกประจุเพิ่มเข้าไป หมุนเวียนเข้าออก แบตเตอรี่ อยู่เสมอ ไม่ได้จ่ายออกไปจนหมดอย่างเดียว นั่น หมายความว่าแบตเตอรี่ จะหมดได้ก็มีอยู่เพียง 2 กรณี นั่นก็คือ 1. เก็บไฟไม่อยู่ หรือ หมดอายุการใช้งาน 2. ไดร์ชาร์ตทำงานผิดปกติ หรือ บกพร่อง ซึ่งทำให้ประจุไฟเข้าไปยัง แบตเตอรี่ รถยนต์ได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือ ไม่สามารถประจุไฟเข้าไปได้เลย

การพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกวิธี

เริ่มต้นให้ทำการสตาร์ตรถคันที่ต้องการจะให้ พ่วงแบตเตอรี่ คือคันที่มีไฟ ทำการสตาร์ต และทำการปิดไฟในรถหรือหน้ารถให้หมดก่อน และตรวจสอบฟิวส์ หรืออุปกรณ์ของรถที่จะให้ พ่วงแบตเตอรี่ ด้วย

  1. นำสายพ่วงสีแดง (+) คีบที่ขั้วบวกของ แบตเตอรี่ ที่ไฟหมด
  2. นำสายพ่วงสีแดง (+) ข้างที่เหลือ คีบที่ขั้วบวกของ แบตเตอรี่ ที่ไฟเต็ม
  3. นำสายพ่วงสีดำ (-) คีบที่ขั้วลบของ แบตเตอรี่ ที่ไฟเต็ม
  4. นำสายพ่วงสีดำ (-) ข้างที่เหลือ คีบที่ขั้วลบของ แบตเตอรี่ ที่ไฟหมด หรือตัวถังรถยนต์

จากนั้นให้รอประมาณ 1-5 นาทีดูว่าที่เราพ่วงไปมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟกับรถคันที่ แบตเตอรี่ หมดหรือเปล่า จะสังเกตุได้จากสายไฟหรือควันบริเวณห้องเครื่อง เมื่อมันใจแล้วก็ทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ได้ตามปกติ

ข้อควรระวัง

ก่อนการ พ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์ สิ่งแรกที่ควรปฎิบัติเลยก็คือ ต้องให้แน่ใจว่ารถทั้ง 2 คัน คือรถที่ แบตเตอรี่ หมดกับรถที่มาช่วยเหลือจะต้องปิดระบบไฟต่างๆภายในรถให้หมด เพือป้องกันการดึงกระแสไฟจาก แบตเตอรี่ ไป อาจทำให้ไม่เพียงพอต่อการสตาร์ต เช่น ไฟหน้า ไฟฉุกเฉิน วิทยุ แอร์ ไฟภายในรถ รวมถึงให้ทำการดับเครื่องยนต์ทั้ง 2 คันก่อนการพ่วงแบตเตอรี่เสมอ เพื่อป้องกันการช๊อตของระบบไฟรถยนต์  และให้สังเกตุเบื้องต้นว่า แบตเตอรี่ ของทั้ง 2 คันนั้นอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีการแตกหัก หรือการรั่วซึมของน้ำกรดแบตเตอรี่ให้หลีกเลี่ยงการต่อสายพ่วงเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ของรถคันที่ แบตเตอรี่ หมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ระเบิดในการถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ให้ระวังปลายสายของสาย พ่วงแบตเตอรี่ ไปสัมผัสกัน

หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับ

Facebook Comments