ปัจจุบัน คนไทยได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศที่บริโภคสุรามากเป็นอันดับ 5 ของโลก อ้างอิงจาก ศูนย์การแพทย์ฉุดเฉินไทย  กฏหมายใหม่ได้กำหนดการขับรถในกรณีที่มีการดื่มเครื่องดืมมึนเมาเอาไว้ โดยกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 ซึ่งมีบทลงโทษขี้เมาขับรถ จำคุกถึง 10ปี ปรับ 200,000 บาทและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2550 ด้วยความเป็นห่วงทุกท่านที่ดื่มและนี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อนดื่มรู้ก่อน ไม่โดนจับแน่นอน

การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

  1. ตรวจทางลมหายใจโดยการใช้เครื่องตรวจแอลกอฮอล์แบบพกพา
  2. ตรวจในเลือดโดยตรง
  3. ตรวจในปัสสาวะ

car drink.

ประเทศไทยได้กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในคนขับรถไว้ที่ 50 สำหรับบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ตามกฎหมายใหม่ กรณีผู้ขับขี่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการทดสอบ เดิมระวางโทษปรับ ครั้งละไม่เกิน พันบาท กรณียินยอมให้ทดสอบแต่พบว่าเมาสุราขณะขับรถ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบขับขี่ แต่ กฎหมายใหม่ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดในการเอาผิดทางกฎหมาย โดยกรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐาน ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อนจะ มีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้

กฎหมายใหม่ระบุอำนาจเจ้าพนักงานจราจรว่า สามารถสั่งให้ผู้ขับขี่ขับรถเข้าช่องทางที่มีกรวยวางตั้งไว้ ให้ ไขกระจกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นอุปกรณ์เข้าไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้าไปในรถได้ หรือเรียกให้ผู้ขับขี่เป่าเครื่องวัด แอลกอฮอล์ รวมทั้งสั่งให้ลงจากรถเพื่อดูว่าร่างกายสามารถรักษาสมดุลของการเดินได้หรือไม่ หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้

เหตุผลที่ต้องเพิ่มบทลงโทษ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ขับขี่มักปฏิเสธให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการขับ รถขณะเมาสุรามีโทษน้อยมาก จึงมักละเลยขับรถโดยประมาท ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมจึงถือเป็น มาตรการป้องปรามและขอความร่วมมือ จากประชาชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ทางหนึ่ง

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีผลต่อร่างกายอย่างไร

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30 เปอร์เซ็นต์ อาการครึกครื้น สนุกสนาน ร่าเริง
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีเท่าภาวะปกติ
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 เปอร์เซ็นต์ เดินไม่ตรงทาง
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 200 เปอร์เซ็นต์ อาการสับสน
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 300 เปอร์เซ็นต์ อาการง่วง งง ซึม
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 400 เปอร์เซ็นต์ สลบ หรืออาจถึงตาย

 

ช่วงนี้ใกล้ช่วงปีใหม่กันอีกแล้วนะครับ ช่วงนี้ตำรวจจราจรก็จะเริ่มเข้มงวด ขอให้เพื่อนสมาชิกใช้ความระมัดระวัง อย่าขับรถถ้าเมาสุรา ผมไม่มีเวลาเอาโอเลี้ยงกับข้าวผัดไปเยี่ยม ด้วยความหวังดีครับผม…

อ้างอิง http://law.crru.ac.th/attachments/article/161/drink.pdf

Facebook Comments