LATEST ARTICLES

อาหารบ่งบอกนิสัย

⊗อาหารบ่งบอกนิสัยคนได้อย่างไร       วันนี้เสนอเรื่องนิสัยการทานอาหารกันบ้างนะคะ จะเห็นว่าการพยากรณ์อะไรสักอย่าง อย่างแรกต้องมีความรู้ในเรื่องของแนวทางการพยากรณ์ จะมีอยู่หลายศาสตร์ด้วยกันตามที่นำเสนอไปนะคะ เพราะต้องใช้เวลาศึกษาเป็นอย่างมาก เช่นการดูดวงแบบ ไพ่ยิบซี แบบดูลายมือ หรือดูแบบดวงดาว ตกฟากเป็นต้น เอาละวันนี้ขอนำเสนอ การดูนิสัยง่ายๆของคนที่ชอบทานอาหารต่างๆนะคะ จะได้รู้ว่าคนใกล้ชิดคิดและมีนิสัยใจคออย่างไรบ้าง อาหารจานเดียวหรืออาหารตามสั่ง จากลักษณะนิสัย น่าจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อน แต่ไม่นาน โดยจะเป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว  และเป็นคนที่รักใครรักจริง มีความจริงใจ มีเพื่อนเยอะ แต่เพิ่อนสำหรับคนกลุ่มนี้...

หลักการโหราศาตร์

หลักการโหราศาสตร์ หลักการโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งที่มีมาช้านาน เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย เช่นเดียวกับโหราศาสตร์สากล ยูเรเนียน โหราศาสตร์ภารตะ โหราศาสตร์ไทยแบ่งหลายแบบหลายแขนงแตกต่างกัน อาจแบ่งตามรูปแบบปฏิทินที่ใช้ กฎเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการทำนายแต่ละสำนัก ครูบาอาจารย์ และมีหลายสายวิชาเฉพาะแยกย่อยออกไป ตามแต่ผู้ทีทำนายจะได้ไปศึกษาและได้มาซึ่งความรู้ในการทำนาย ธาราทิพย์ พรมสวัสดิ์