ปัญหาที่เกิด จาก windows 8, 8.1 หรือ 10 boot ไม่ขึ้น
ผมได้รวมการทำ recovery drive จาก 8, 8.1 และ 10 เข้าด้วยกันเลย เพราะขั้นตอนการสร้างเหมือนกัน จะได้ประโยชน์ในเรื่องเดียว

 เนื่องจากผู้ใช้งาน windows 8, 8.1 และ 10 ส่วนใหญ่ไม่ค่อย backup ข้อมูล หรือบางครั้งพบว่าเวลาปิดเปิดเครื่อง ไม่ได้ทำการ shutdown windows ให้เรียบร้อย บางครั้งก็ปิดโดยที่เครื่องยังทำงานอยู่ ทำให้ file system ที่เป็น OS ของระบบปิดตัวไม่เรียบร้อยทำให้เกิดการ Corrupt หรือเกิดจากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์รักษากำลังไฟ หรือ สำรองไฟ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในกรณีไฟดับ ทำให้ file system ไม่ได้ปิดตัวที่สมบูรณ์ ในส่วนนี้จะกล่าวถึง การทำ USB drive ให้สามารถ Boot เป็น recovery modeได้

ประโยชน์ ของการทำ Recovery Drive บน Windows
1.ช่วยให้สามารถแก้ไข windows 8, 8.1 หรือ 10 ให้สามารถ boot กลับมา
2.สามารถแก้ไข หรือจัดการข้อมูลที่ขาดหายไปได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการทำ Recovery Drive Windows
1.USB Flash Drive ขนาด 8GB ขึ้นไป สำหรับ windows Enterprise 8 , 8.1 และ 16GB  ขึ้นไป สำหรับ windows Enterprise 10
2.Computer ที่ลง windows 8,8,1 หรือ 10 แนะนำให้เป็นเครื่องที่ต้องการทำ Recovery นะครับ ใช้กับเครื่องอื่นอาจได้ผลที่ไม่ดีหรืออาจมีข้อผิดพลาดได้

ขั้นตอนการสร้าง Recovery Drive
1.ค้นหาพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 ก็ได้ แล้วเสียบ USB drive
2.ตรวจสอบว่าระบบให้ drive อะไรเรามาจาก explorer
3.เข้าหน้า Control Panel
capture1
4.ให้เลือก Small icon > Recovery

capture2

capture3
5.Create Recovery drive

capture4
6.เลือก Drive ที่เราจำไว้ตอนแรก
7.ติ๊ก Backup system files to the recovery drive
8.ทำการเลือก Drive
9.กด Create the recovery drive

แสดงวิธีทำตาม Video นะครับ

Facebook Comments